Op diverse locatie’s van Visser Contactlenzen zijn de bestaande ruimtes nieuw ingedeeld.

Een nieuwe eigen interieur style ontworpen.

  • Ontwerp, tekeningen en 3D impressies.
  • Foto’s nieuwe situatie.